Single Project

  • Všetky poklady sú v nás

Všetky poklady sú v nás

Všetky poklady sú v nás

Detaily

  • autor: Sant Rajinder Singh
  • date: 14/10/2017
  • kategória: DVD prednášky,

Nakoľko sme si zvykli myslieť na náš život, ako na život, ktorý je nasýtený bolesťou, že len zriedka sme schopní užívať si pokojné momenty. Máme pocit, že máme oveľa viac povinností, než ako môžeme zvládnuť, a to v nás vyvoláva veľa stresu a napätia. Hľadajúc riešenie väčšina ľudí sa domnieva, že bohatstvom by sa ich život zrejme zlepšil. Myslíme si, že druhí majú krajšie, lepšie a hodnotnejšie veci ako my a keby sme aj my mali prostriedky na to, aby sme získali tieto veci, žili by sme šťastný život.

Sant Rajinder Singh prostredníctvom príbehu z každodenného života poukáže na nesprávny spôsob myslenia a na to, kde máme hľadať a ako môžeme natrafiť na nekonečný prameň večného šťastia a nikdy nepominuteľného bohatstva.