Umenie meditácie

Umenie meditácie

O čo ide

Aby sme mohli meditovať, nepotrebujeme sa vzdať svojho náboženstva. Meditácia predstavuje vnútornú a nie náboženskú premenu. Nie je to obrátenie sa na inú vieru, je to obrátenie sa do seba. Túto meditáciu môžeme plne začleniť do každej viery, kultúry či náboženstva. Ide len o to, že pohodlne sedíme s jemne privretými očami, podobne ako pri spaní a sústredíme svoju pozornosť do stredového bodu nachádzajúceho sa pred nami v úrovni očí. V počiatočnej fáze meditácie ešte pred tým, ako nás duchovný Majster iniciuje na vnútorné Svetlo a Zvuk, opakujeme si v mysli akékoľvek meno Boha, resp. slová, ktoré sú nám milé. Pri iniciácii dostaneme všetky usmernenia, týkajúce sa meditácie Shabd, pozostávajúcej z dvoch cvičení: meditácie na vnútorné Svetlo (simran) a meditácie na vnútorný Zvuk (bhajan).

Sústredenie svojej pozornosti

Naša pozornosť je vonkajším prejavom duše. Pomocou mysle a zmyslov je naša pozornosť sústredená do vonkajšieho sveta. Sme zaujatí tým, čo sa odohráva mimo nás prostredníctvom informácií, ktoré prijímame z našich zmyslov. Sme zamestnaní myšlienkami, ktoré pôsobia v našej mysli, ktoré nás zmietajú v tom, čo sa odohralo v minulosti alebo čo sa možno ešte len stane. Rozmýšľame o problémoch, ktoré sú za nami a plánujeme, čo uskutočníme v budúcnosti. Naše myšlienky sú ako prebiehajúce komentáre toho, čo sa uskutoční. Naša myseľ znovu prehráva všetko, čo sa deje a pri každej príležitosti to okorení komentovaním. Posudzujeme, analyzujeme, kritizujeme a hodnotíme všetko, čo sa k nám dostáva. Takže naša myseľ je zamestnaná neustále týmto svetom a naša pozornosť je odvábená od brány do sveta mimo tohto.

Sme podobní nevidomému, ktorý bol v izbe a hľadal východ. Chodil dookola dotýkajúc sa stien a vždy, keď sa blížil k východu, poškriabal sa za uchom a minul tak kľučku dverí.

Podobne aj my, keď sa dostávame blízko tej brány, myšlienka nás začne odpútavať, odláka nás a zabráni nám, aby sme kľučku objavili. Preto sa musíme vedome učiť techniku dosahovania tohto bodu. Meditácia je metóda, pomocou ktorej sa môžeme sústrediť na tretie alebo jedno oko, aby sme našli bránu do vnútra.