Prínosy meditácie

Prínosy meditácie

Ľudia praktizujú meditáciu už storočia. Dnes vidíme veľký nárast jej popularity v súvislosti s odhaľovaním stále nových benefitov. Je dokázané, že meditácia prospieva telu aj mysli. Mnohí si dnes uvedomujú aj ďalšiu výhodu – nesmierny prínos duchovnej meditácie pre našu dušu.

Prínosy meditácie pre telo

Lekári zdokumentovali škodlivé účinky stresu na fyzické zdravie. Počas meditácie je naše telo uvoľnené bez stresu a napätia. Štúdie ukazujú, že pri meditácii sa mozgové vlny pohybujú na frekvencii 4-10 Hz a to nám dáva pocit pokoja a celkového uvoľnenia. Je preukázané, že tieto stavy pomáhajú telu v mnohých smeroch vrátane zlepšenia kvality spánku, zníženia krvného tlaku, posilnenia imunity aj trávenia a zníženia vnímania bolesti. Keď praktizujeme meditáciu Jyoti a Shabd, tieto prínosy získavame ako prirodzené vedľajšie účinky.

Prínosy meditácie pre myseľ

Počas dňa je naša myseľ zaplnená myšlienkami. Keď sa posadíme k meditácii a sústredíme pozornosť do sídla duše, do tretieho oka, myseľ sa začína utišovať. Dostávame sa do mieru so sebou samými a problémy okolo nás nás neobťažujú. Pravidelnou meditáciou rozvíjame zvýšenú koncentráciu. Tento nárast koncentrácie spolu so zníženým stresom a napätím, s obnovenou energiou a so zlepšenými vzťahmi nám pomáha dosahovať úspechy vo svetských aktivitách. Stávame sa efektívnejší a produktívnejší a sme lepšie pripravení na zvládanie náročných chvíľ života.

Prínosy meditácie pre dušu

Praktiky meditácie Jyoti a Shabd sú jedinečné. Prospievajú nielen telu a mysli, ale aj duši. Naša duša, ktorá je časťou Boha, bola od Boha, svojho Božského Zdroja, oddelená. Pomocou meditácie Shabd sa môžeme vrátiť do svojho skutočného Domova. Keď sa spojíme so silným prúdom vnútorného Svetla a Zvuku, tento prúd posilní našu dušu a začneme stúpať do dimenzií vyššieho vedomia. Posilnená duša je našou pravou podstatou a obrovským zdrojom múdrosti, lásky a sily. Toto je rýdzo duchovný zážitok. Sant Rajinder Singh Ji Maharaj nás povzbudzuje k pravidelnej meditácii. Vie, že sústredením pozornosti dovnútra sme schopní zažiť vnútorné ríše a spojiť sa s Bohom naplniac tak pravé poslanie nášho bytia.

Prínosy meditácie pre svetový mier

Pravidelným praktizovaním meditácie začíname vidieť, že všetko živé je súčasťou Boha. Toto je hlboké uvedomenie, ktoré do nášho života vnáša fundamentálnu zmenu. Začíname milovať všetkých ľudí rovnako a považovať ich za súčasť svojej rodiny. Deje sa v nás úžasná premena a začíname vyžarovať lásku a súcit. Ak by každý človek dosiahol pomocou meditácie vnútorný mier a rozvinul by lásku ku všetkým, netrvalo by dlho a na celej našej planéte by zavládol mier. Žili by sme spolu v jednote a harmónii. Naše osobné nadobudnutie pokoja a šťastia by tak prispelo k zlatému veku mieru a šťastia na Zemi.

Sant Rajinder Singh Ji Maharaj vraví: Je v nás Božská duša, od ktorej pochádza naša inteligencia a múdrosť. Proces odhaľovania Božskej duše, inteligencie a múdrosti sa nazýva meditácia. Ak meditáciou a zakúsením hnacej sily, ktorá je za všetkým bytím, premeníme znalosti na múdrosť, získame kľúč k ľudskej jednote. Tento zážitok premení náš život a tiež životy ľudí okolo nás. Tieto osobné premeny napokon prinesú jednotu a mier na úrovni komunity, národa aj planéty.