Objavuj

Objavuj

Príbeh Kabira: Muž, ktorý odkladal meditáciu

Vo svätom meste Benares sa prihodilo nasledovné: Veľký svätec Kabir pravidelne navštevoval muža, ktorý najradšej trávil deň sedením v záhrade. Kabir na neho naliehal, aby svoj čas využil k sebazdokonaľovaniu a aby sa venoval duchovným cvičeniam. Spočiatku tento muž hovoril: „Mám ešte malé deti. Budem slúžiť Bohu, až budú dospelé.“ Po rokoch sa ho Kabir spýtal: „Milý priateľu, iste si medzičasom objavil radosť zo svojich cvičení?“ Muž odpovedal: „Vieš, počkám, až sa moje deti zosobášia. Potom sa budem plne venovať meditácii.“ Neskôr Kabir navštívil tohto muža znova a povedal: „Teraz už máš podmienky priaznivé. Všetky tvoje deti sú zosobášené. Tráviš naozaj celý svoj čas v meditácii?“ Odpoveď znela: „Ešte nie. Rád by som videl, ako moje vnúčatá podrastú a postavia sa na nohy.“ Po niekoľkých rokoch chcel Kabir opäť navštíviť svojho priateľa. Povedali mu, že zomrel. Tu sa Kabir obrátil na jeho vnuka a povedal: „Ten úbohý človek premárnil celý svoj život. Sedel vo svojej záhrade a počúval príkazy svojej svetskej mysle.“

Sme závislí na hmotnom svete a vždy nachádzame nejaké ospravedlnenia a dôvody, kvôli ktorým odsúvame duchovné cvičenia.