Majster vedy o duchovnosti

Majster vedy o duchovnosti

Duchovné putovanie Sant Rajinder Singha začalo už v jeho ranom detstve. Narodil sa 20. septembra 1946 v Indii v Dillí do rodiny, ktorá bola presiaknutá duchovnosťou. Jeho starý otec Sant Kirpal Singh, jeho otec Sant Darshan Singh a jeho matka Harbhajan Kaur boli všetci oddanými učeníkmi Hazur Baba Sawan Singha, veľkého Majstra Sant Matu (Učenia Majstrov). Ako dieťa disponoval Sant Rajinder Singh prenikavým intelektom, cieľavedomosťou a zrelosťou. Meditoval spoločne so svojimi rodičmi. Avšak oficiálne sa jeho duchovné vzdelávanie začalo 2. júla 1962 vo veku šestnásť rokov, keď od Sant Kirpal Singha dostal iniciáciu na Svetlo a Zvuk. Iniciácia je výraz používaný pre proces, počas ktorého duchovný Majster odovzdá všetky inštrukcie k meditácii na vnútorné Svetlo a Zvuk. Duchovný Majster odovzdá žiakovi duchovnú podporu, tak učeník dostane skutočnú skúsenosť z prvej ruky ohľadom vnútorného Svetla a Zvuku. Táto počiatočná skúsenosť poskytuje žiakovi dôkaz, že existujú duchovné perspektívy vo vnútri.

Sant Rajinder Singh mal veľmi zvedavú, rýchlu a prenikavú myseľ. Duchovné učenia sa snažil pochopiť aj vo svetle logickej a vedeckej výuky, ktorú získal v škole. Tento prístup, kombinujúci duchovnú pravdu s moderným vedeckým myslením, charakterizoval jeho vysvetlenia o Vede duchovnosti v neskorších rokoch.

Sant Rajinder Singh prevzal duchovné dielo po svojom otcovi Sant Darshan Singhovi v júni 1989. V tomto čase bolo 550 centier, založených Sant Darshan Singhom, vo viac ako štyridsiatich krajinách. Duchovná literatúra bola dostupná vo viac ako päťdesiatich jazykoch. Nová úloha bola veľkou výzvou, no Sant Rajinder Singh ju s ľahkosťou zvládol.

Počas nasledujúcich niekoľkých rokov začal navštevovať Sant Rajinder Singh v rámci svojho náročného programu pracovných ciest všetky hlavné meditačné centrá. To znamenalo, že bol na cestách nepretržite okolo celej zemegule medzi Východom a Západom trikrát do roka. Často citoval verš jedného mystika: „Kto je smädný, ide k studni, ale občas ide studňa k smädnému“. Tento citát charakterizuje poslanie Sant Rajinder Singha.

Počas období medzi konferenciami a cestovaním Sant Rajinder Singh pomáha v pokračovaní vydavateľského programu o učení. Zahájil projekt prostredníctvom vydavateľstva SK Publications na uverejňovanie diel veľkých duchovných Majstrov, ako aj na vydanie novej literatúry v jazyku a štýle ľahko pochopiteľnom pre súčasných čitateľov. Aktívne pracuje na tom, aby sa duchovná literatúra publikovala v mnohých jazykoch.

Od začiatkov jeho duchovnej práce bolo vydaných mnoho kníh. Jeho kniha Vnútorný a vonkajší mier cestou meditácie (Inner and Outer Peace through Meditation) s predslovom od Jeho Svätosti Dalajlámu, ktorá je bestsellerom, nám predstavuje duchovnosť jazykom vedy a techniky tak, aby to bolo zrozumiteľné pre moderných čitateľov. Na zadnom obale môžeme čítať odporúčania od kresťanského vodcu Davida Steindl-Rasta a slávneho hudobníka Stevena Helperna. Prvé vydanie knihy bolo vypredané do mesiaca a po roku mala za sebou už tretie vydanie. Jeho ďalšia kniha, tiež bestseller, Posilnenie duše cestou meditácie (Empowering Your Soul Through Mediatation), obsahuje uznanie od Deepaka Chopru, Dr. Geralda Jampolsky a ďalších. V roku 2011 vydal knihu Iskra Božskosti (Spark of the Divine), ktorá slúži ako plán na dosiahnutie duchovného osvietenia. Táto kniha bola vydaná tiež ako prvý e-book od Sant Rajinder Singha, ktorý sa dá čítať čítačkou e-bookov. Okamžite sa dostal na vrchol zoznamu bestsellerov na Amazon Kindle. Ďalšiou knihou je Hodvábna niť Božskosti (Silken Thread of the Divine), ktorá zahŕňa hlavné prednášky v renomovaných inštitúciách sveta, ako napríklad Vatikán, National Institue of Health (Národný inštitút zdravia), Pobrežná stráž Spojených štátov, Harvardská univerzita, Illinois Institute of Technology, University of Southern Kalifornia v Berkeley a na mnohých ďalších miestach. Jeho kniha Duchovný smäd (Spiritual Thirst) obsahuje otázky a odpovede pre tých, ktorí majú záujem o duchovnú cestu. Ozveny Božskosti (Echoes of the Divine) obsahuje niektoré z jeho mnohých nezabudnuteľných a inšpiratívnych citátov v krásne ilustrovanej knihe a vo verzii pre tablet. Základom knihy Výchova k mierumilovnému svetu (Education for a Peaceful World) je prednáška, ktorú predniesol na Ministerstve školstva, keď mu kolumbijská vláda udelila Medailu za jeho zásluhy v oblasti kultúry. Jeho ďalšie diela sú: Ekológia duše a Pozitívna mystika (Ecology of the Soul and Positive Mysticism), Vízie duchovnej jednoty a mieru (Visions of Spiritual Unity and Peace) a v nemčine Sila duše (Power of the Soul). V jazyku hindi publikoval nespočetné množstvo kníh ako Duchovnosť v modernej dobe (Spirituality in Modern Times), Spása pomocou Naam (Salvation through Naam), Sebapoznanie (Self-Realization), a Skutočné šťastie (True Happiness).

Jeho tri knihy pre deti – Jyoti meditácia pre deti (Jyoti Meditation for Children), Cesta fénixa (Journey of the Phoenix) a Maskot kráľa (King´s Maskot) – sú zamerané na bohumilé cnosti.

Práce Sant Rajinder Singha,  jeho publikácie – knihy, články, prednášky – na tému duchovnosti boli preložené do 50 jazykov. Prednášky Sant Rajinder Singha sú tiež k dispozícii na mnohých DVD a CD a na internete. Noviny s názvom Focus prinášajú správy o jeho aktivitách, programoch a cestách.

Inšpiratívna webová stránka sos.org obsahuje týždenné audiozáznamy a videá z verejných prednášok a satsangov Sant Rajinder Sing Ji Maharajiho, týždenné písomné posolstvo, otázky a odpovede, užitočné informácie o duchovnosti, meditácii, vegetariánstve a o tom, ako si zlepšiť duchovný život a archív úryvkov z kníh, audio záznamov a videí.

Sant Rajinder Singh umožnil, aby bol na celom svete dostupný pre každého, kto túži po duchovnom živote. Osobne vykonáva iniciácie v Dillí v Kirpal ášrame, ďalej v Spojených štátoch amerických v Centre Science of Spirituality (Vedy o duchovnosti) a počas svojich okružných ciest po celej Zemi.

Sant Rajinder Singh učí meditáciu ako vedu, ktorú môžu praktizovať ľudia všetkých náboženstiev, národností a každého veku. Jednoduchosť a prirodzenosť meditácie tohto druhu priťahuje ľudí z celého sveta. V prvých 22 rokoch svojho poslania Sant Rajinder Singh inicioval takmer 650 000 ľudí.

Vzdelávanie ľudí je prioritou práce Sant Rajinder Singha. V záujme zlepšenia výuky a aby boli školské programy založené na duchovnosti, založil doteraz v Indii Sant Rajinder Singh pod názvom „Darshan akadémia“ už 16 škôl. Vďaka inšpiratívnosti a vedúcim schopnostiam Sant Rajinder Singha bolo otvorených a sprevádzkovaných niekoľko škôl. Prvá škola „Darshan akadémie“ sa otvorila v meste Meerut v štáte Uttar Pradesh v roku 1995. Škola sa rýchlo rozrastala a nasledovali ďalšie „Darshan akadémie“ v mestách Dillí, Ambalu, Ludhiana, Deolali, Jansath, Bigas, Hissar, Kaithal, Lucknow, Dasuya, Kalka, Agra, Jullunder, Pune, Gullaria Ghat, Balia. V budúcnosti sa plánuje otvorenie ďalších škôl „Darshan akadémie“ mimo Indie.

Tieto školy sa zameriavajú na riadne školské vzdelávanie, v ktorom sa študenti môžu rozvíjať duševne, fyzicky, emocionálne a kultúrne, spolu s duchovnou učebnou osnovou, podľa ktorej sa študenti učia etické hodnoty, princípy rozvíjania vnútorného a vonkajšieho mieru a meditáciu. Nezištná služba je neoddeliteľnou súčasťou učebných osnov.

Sant Rajinder Singh posunul koncept duchovného vzdelávania ďaleko za hranice snov tých, ktorí s ním víziu zdieľali.

Málokto by bol uveril, že od roku 1995 postaví v Indii viac ako šestnásť veľkých školských budov s úplným štábom skúsených administratívnych pracovníkov a učiteľov pre desiatky tisíc študentov, ktorí prechádzajú týmito sálami múdrosti a duchovnosti, vytvárajúc základy prosperity.

Neuveriteľná je schopnosť Sant Rajinder Singha premieňať predstavy na realitu a spojiť veľa ľudí, aby položili základ pre duchovné vzdelávanie, čo bude rozvíjať deti a mladistvých nielen tejto generácie, ale aj budúce generácie. Ako povedal Sant Rajinder Singh zamestnancom, ktorí pracujú v školách Darshan Academy, „Tvoríte základy vzdelania pre deti prichádzajúcich storočí!“

Jeho vízia bola medzinárodne uznávaná občianskymi, vzdelávacími a sociálnymi vodcami, čo viedlo k tomu, že Sant Rajinder Singh získal päť čestných doktorátov z univerzít za svoju prácu v oblasti vzdelávania a duchovnosti.

Popri otváraní škôl otvoril aj knižnice s tématikou porovnávajúcou náboženstvá a duchovnosť celého sveta ako cestu, ktorá priniesie pochopenie podobných súvislostí tvoriacich jadro každého náboženstva a každej duchovnej cesty. Hlavnými strediskami sú: Knižnica Darshan v Dillí, Knižnica porovnávajúca náboženstvá a duchovnosť v Centre Science of Spirituality v Naperville v Illinois a ďalšie knižnice v mnohých iných centrách na svete.

Prednášky Sant Rajinder Singha sa pravidelne objavujú v televíznych programoch po celej Indii (medzi inými v Z – T.V, Doordarshan a Aastha) a káblových staniciach po celom svete. Rozhovory s ním vysielajú aj rádiá vo viacerých štátoch. Dostupný je aj na internetových stránkach. Články o Sant Rajinder Singhovi a jeho činnosti sa objavujú v novinách, časopisoch a denníkoch v mnohých mestách a nesú jeho posolstvo svetového mieru.

Jedným z najvýznamnejších prínosov Sant Rajinder Singha k modernej duchovnosti je, že prezentuje starodávne učenie jasným a zrozumiteľným jazykom ľuďom v modernej dobe. Pomocou slovníka vedy a umenia komunikácie ukazuje ľuďom, že existuje praktický spôsob, ako sa môže duša opäť zjednotiť s Bohom. Podľa jeho vysvetlenia: „Keď meditujeme na Prúd Svetla a Zvuku, môžeme zažiť vnútorný mier. Akonáhle dosiahneme tento cieľ, budeme vyžarovať na všetkých okolo seba lásku a pokoj. Začneme vidieť Božské Svetlo v každej živej bytosti. Uvedomíme si, že sme všetci deťmi jedného Boha, nezávisle od toho, či sú naše „vonkajšie znaky“ z toho istého náboženstva, národnosti či spoločenského postavenia alebo nie. Keď si raz uvedomíme, že sme deťmi jedného Stvoriteľa, že sme všetci bratia a sestry, budeme vyžarovať lásku smerom ku každej bytosti. Snažme sa pomáhať druhým a zdržujme sa takých činov, ktoré môžu ublížiť iným. Takto sa staneme vo svojom okolí zdrojom mieru a jednoty. Ak by každý človek žil týmto spôsobom, čoskoro by na Zemi prišiel čas, keď by svetový mier zvíťazil.