Single Project

  • Nečakaj ďalej, medituj!

Nečakaj ďalej, medituj!

Nečakaj ďalej, medituj!

Detaily

  • autor: Sant Rajinder Singh
  • date: 14/10/2017
  • kategória: DVD prednášky,

Ako môžeme dosiahnuť mier a jednotu na Zemi? Tak, že získame skúsenosť o našom spoločnom pôvode, z ktorého všetci pochádzame: Božie Svetlo a Zvuk. Vtedy si uvedomíme, že tvoríme časť toho istého celku. Podstatou meditácie je, že spoznáme, nie sme telo, myseľ, pocity, alebo intelekt, ale duša, vedomá bytosť. Keďže jedného dňa fyzicky zomrieme, na zistenie tejto skutočnosti máme toľko času, koľko nám zostáva do konca života. Preto nečakajme ďalej, meditujme!

Táto prednáška Sant Rajinder Singha je veľmi inšpirujúca, plná rôznych príhod, ktorá nám podrobne predstaví metódu meditácie a dôvody, ktoré nás vedú k pravidelnej meditácii.