Single Project

  • Komunikácia

Komunikácia

Komunikácia

Detaily

  • autor: Sant Rajinder Singh
  • date: 14/10/2017
  • kategória: DVD prednášky,

Ako môžeme urobiť naše každodenné ľudské vzťahy pozitívnymi? Ako dieťa komunikujeme s rodičmi, s príbuznými, ako študent s priateľmi a vyučujúcimi, ako pracujúci so spolupracovníkmi. Každý ľudský vzťah sa zakladá na komunikácii, preto je mimoriadne dôležité, aby sme sa naučili správnu komunikáciu, nakoľko to ovplyvňuje celý náš spôsob života. Žiaľ, naša komunikácia je dopredu naprogramovaná. Vieme, čo chceme povedať a myslíme si, že už dopredu poznáme aj odpoveď. Avšak problémy druhých pochopíme len vtedy, ak sme ochotní vypočuť si ich. Ako môže byť naša komunikácia lepšia? Aké sú jej základné podmienky?

V tejto veselo ladenej prednáške dostaneme mimoriadne dôležité rady ku skutočne láskyplnej komunikácii.